Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BEVK (BEUK), Stanislav

Stanislav Bevk (Beuk)

Photo Gallery

Birth Date:
2. May 1875, Šentvid pri Lukovici
Death Date:
1. March 1956, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:

Osnovno šolo je obiskoval v Litiji, maturiral je leta 1894 na gimnaziji v Ljubljani. Leta 1899 je doktoriral iz filozofije na dunajski univerzi. Študij je nadaljeval na zoološki postaji v Trstu ter na počitniških seminarjih naravoslovja na univerzi v Gradcu in Innsbrucku.

Leta 1904 je bil imenovan za ravnatelja gimnazije v Idriji, leta 1917 pa za ravnatelja 2. državne gimnazije v Ljubljani. 1. februarja 1921 je bil imenovan za vodjo prosvetnega oddelka pri pokrajinski upravi v Ljubljani; pozneje za vodjo prosvetnega oddelka za Slovenijo. Leta 1945 je postal vodja odsekov za visoko šolstvo na ministrstvu Ljudske republike Slovenije.

Sodeloval je pri ustanavljanju odseka za varstvo narave pri Muzejskem društvu v Ljubljani in ornitološkega observatorija v Ljubljani. Bil je tudi eden izmed ustanoviteljev revije Lovec ter Ribiško-lovskega vestnika. Bil je tudi sodni izvedenec in strokovnjak za lovsko živaloslovje.

Kot ljubitelj narave in strokovnjak je že leta 1920 predlagal, da bi zakonito varstvo po vsej državi zajelo kozoroga, gamsa, jelena, medveda in nekaj ptičev. Deželna vlada je kmalu potem izdala uredbo o varstvu redkih ali za Slovenijo značilnih in za znanost pomembnih živali. Njegovo pisateljsko delo je večinoma poljudno-znanstveno. Napisal je številne članke in knjige ter več učbenikov botanike za višje razrede srednjih šol.

Botanika za šolo in dom (priročnik), 1927

Važnejše domače zdravilne rastline: v besedi in podobi z navodilom, kako se nabirajo in suše (priročnik), 1929

Lovski vodič (priročnik), 1937

Po živalskem svetu: zbirka razprav in slik iz življenja živali, 1944

Domače živali in njihov izvor, 1955

Vretenčarji Slovenije, 1957

Stanonik, Tončka. Brenk, Lan (urednika). Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon A_L, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 68.

Slovenski biografski leksikon 1925–1991. Elektronska izdaja.

Password Author: Knjižnica Litija, Knjižnica Litija
Date of First Entry: 16. 1. 2012 | Latest Modification: 19. 1. 2024
. BEVK (BEUK), Stanislav. (1875-1956). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 26. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/bevk-beuk-stanislav/
Report a Bug