Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BERTHOLD, Avgust

BERTHOLD Avgust
Foto: Avgust Berthold

Photo Gallery

Birth Date:
20. July 1880, Puštal (Škofja Loka)
Death Date:
1. August 1919, Ljubljana
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je leta 1880 na gradu Puštal pri Škofji Loki. Bil je sin mornariškega oficirja Jožefa Bertolda in Eme Wolkensperg, sestre puštalskega barona in lastnika gradu, ki pa sta mu kmalu umrla. Tako so za njegovo vzgojo in izobrazbo poskrbeli sorodniki, predvsem njegova stara mama.
Na gimnazijo je hodil v Ljubljano. Udeležil mnogih predavanj in razstav v Münchnu, kjer je obiskoval Ažbetov slikarski tečaj. V letih 1902-03 se je šolal na fotografskem oddelku Višje grafične šole na Dunaju.
Dne 10. maja 1905 je v Ljubljani odprl stekleni fotografski atelje v secesijskem slogu z najmodernejšo fotografsko opremo. Ukvarjal se z dokumentarno, arhitekturno, krajinsko in žanrsko fotografijo. Medse so ga sprejeli tudi slikarji impresionisti Grohar, Jakopič, Sternen in drugi. Bil je edini fotograf, ki je imel čast razstavljati skupaj z njimi doma in na tujem. Zelo verjetno je bila njegova fotografija Sejalec, iz leta 1906, podlaga za impresionistično sliko Ivana Groharjevo Sejalec iz leta 1907. Po letu 1911 se je posvetil portretu. Portretiral je številne znamenite Slovence, tudi Ivana Cankarja (1911 in 1918), ki je bil njegov prijatelj.
Bil je tudi mentor fotografov amaterjev in še dolgo po smrti vzor številnim slovenskim fotografom.
Sodeloval je na mednarodnih razstavah umetniške fotografije v Bruslju leta 1905, v Brnu 1907, v Oslu 1908, kjer je dobil tudi medalje z diplomo ter v Budimpešti 1910. Skupaj s slikarji je razstavljal na prvi in drugi umetniški razstavi v Beogradu (1904) in Sofiji (1906) ter v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani (1911). Za svoje fotografije je prejel razne medalje in priznanja.
Poleg brez in morja je imel še eno strast – jadranje. Prosti čas je izrabil za obiskovanje Devina in jadranje po severnem Jadranu. V Devinu je začel prijateljevati z znamenitim avstrijskim pesnikom Rainerjem M. Rilkejem. Jadral je tudi po Ljubljanici. Širši javnosti manj znano pa je njegovo inovatorsko delo. Bil je eden izmed začetnikov rentgenske fotografije na Slovenskem. Manj znano je tudi, da se je ukvarjal s fotografijo akta in da je bil filatelist.
Spomladi 1919 se je na morju pri Devinu prevrnil z jadrnico in hudo zbolel. Zbolel je za pljučnico in še isto poletje umrl. Po njegovi smrti je atelje prevzela žena Helena. Od nje je skrb za ohranitev umetnikove dediščine prevzela hči Ema, po njej pa družina Vozlič.
Bil osrednja osebnost fotografije na Slovenskem do 1. svetovne vojne in naš prvi v Evropi uveljavljeni umetniški fotograf.

razstavni katalog – Umetniška razstava : Jakac, Fran Kralj, Tone
Kralj, Mušič, Napotnik, Skalicky : Jakopičev paviljon, november 1920

S. Sosič: Avgust Berthold slovenski, National geographic 2010, št. 2, str. 26-35
S. Sosič: Avgust Berthold : fotografije iz škofjeloške okolice, Loška krajina v podobah zapisana, 2008, str. 54-61
Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008, str. 65
M. Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol. Del 173, Avgust Berthold, prvi slovenski umetniški fotograf, Gorenjski glas 2000, št. 9 (1. feb.), str. 19
M. Vozlič: Impresionist s fotografskim aparatom : zapis ob razstavi v ljubljanski Mestni galeriji, Gorenjski glas 1997, št. 46 (13.VI.), str. 36
S. Sosič: Avgust Berthold : fotograf z začetka stoletja, Ljubljana 1997
M. Kambič: Avgust Berthold : (1880-1919), Foto antika 1988, št. 11, str. 7-8

Password Author: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 1. 2. 2011 | Latest Modification: 1. 2. 2011
Miran Lola Božič. BERTHOLD, Avgust. (1880-1919). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/berthold-avgust/
Report a Bug