Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BERČIČ, Herman

BERČIČ Herman
Foto: http://stara.olympic.si/sport-za-vse/kongres-sporta-za-vse/predavatelji/dr-herman-bercic/

Photo Gallery

Birth Date:
17. November 1941, Tržič
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo in Nižjo gimnazijo je zaključil v Tržiču. Sredno šolo je obiskoval v Kranju. Leta 1967 je diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani, leta 1976 je magistriral. Leta 1983 je doktoriral v Zagrebu. Bil je dolgoletni profesor na Fakulteti za šport (35 let), vseskozi je bil družbeno dejaven pri uveljavljanju športa v Sloveniji in tujini. Njegovo strokovno in znanstveno delo je izjemno obsežno in raznovrstno, prav tako je raznovrstno njegovo pedagoško delo. Bil je mentor številnim diplomantom, specializantom, magistrantom in doktorantom na področju športne rekreacije. Bil je tudi utemeljitelj uveljavljanja športne rekreacije na področju turizma v Sloveniji. Izjemno bogata je njegova publicistična dejavnost, saj se je v številnih prispevkih loteval vseh ožjih področij športne rekreacije. Veliko pozornost je namenjal ljudem s posebnimi potrebami in njihovemu ukvarjanju s športom. Sodeloval je na številnih mednarodnih kongresih in simpozijih. Opravljal je tudi več funkcij v mednarodnih znanstvenih združenjih. Od leta 1994 je bil predstojnik na Fakulteti za šport. Predaval je tudi na tujih univerzah. Napisal je 19 znanstvenih monografij, 6 univerzitetnih učbenikov, 4 poljudnoznanstvene knjige, bil je tudi urednik številnih revij in zbornikov. 40 njegovih referatov je bilo objavljenih v tujih zbornikih, 30 v domačih. Preko 160 je bilo različnih strokovnih člankov in recenzij. Leta 2009 mu je zagrebška Kineziološka fakulteta podelila naziv zaslužni profesor. Bil je član predsedstva Partizana Slovenije in predsednik Odbora za športno rekreacijo pri njem, član predsedstva ZTKOS in vodja Zbora delegatov za športno rekreacijo. Dejaven je bil tudi pri Športni uniji Slovenije, Zvezi za rekreacijo in šport invalidov Slovenije, Vodil je strokovni svet za športno rekreacijo pri vladi Republike Slovenije. Deloval je še v Olimpijskem komiteju Slovenije. Danes je upokojeni profesor, ki še vedno aktivno sodeluje s Fakulteto za šport, piše in objavlja strokovne članke in sodeluje na mednarodnih strokovnih kongresih.

Špela Jerala

Naziv zaslužni profesor (Kineziološka fakulteta Vseučilišča v Zagrebu, 2009)

D. Bajt: Slovenski kdo je kdo, Ljubljana 1999, str. 40

Password Author: Nejc Perko, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
Date of First Entry: 13. 12. 2018 | Latest Modification: 26. 3. 2020
Nejc Perko. BERČIČ, Herman. (1941-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/bercic-herman/
Report a Bug