Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BELTRAM, Julij – Janko

Birth Date:
5. March 1913, Vogrsko
Death Date:
20. January 1989, Ljubljana (pokopan na Vogrskem)
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Po končani osnovni šoli je ostal doma na kmetiji, z 19 leti se je vključil v mladinsko komunistično gibanje. Zaradi protifašističnega delovanja je bil aretiran in nato maja 1935 poslan v konfinacijo na otok Ventotene, kjer je ostal dve leti. Marca 1937 je bil pomiloščen. Po vrnitvi domov je pričel ponovno delovati v domači partijski organizaciji. Jeseni 1941 se je priključil narodnoosvobodilnemu gibanju, postal je tajnik takrat ustanovljenega Terenskega odbora OF na Vogrskem. Avgusta 1942, potem ko so mu fašisti požgali dom, je odšel v ilegalo. Decembra 1942 je postal sekretar OK KPS in tajnik OO OF za Goriško, spomladi 1943 sekretar OK KPS za Srednjeprimorsko, od septembra 1944 pa tudi član IO OF in član PNOO za Slovensko primorje. Od konca druge svetovne vojne do 1947 je bil sekretar okrožnega komiteja Julijske krajine za Goriško in KP STO, po letu 1947 pa sekretar okrajnega komiteja Koper in tajnik SIAU za Istrsko okrožje STO. Leta 1954 je bil premeščen v Ljubljano. Opravljal je nove funkcije kot član izvršnega sveta LRS (1955–1959). Postal je član glavnega odbora SZDL, član predsedstva ZZB NOV Slovenije, član CK ZKS in republiški poslanec. Od leta 1982 je bil član sveta federacije ter častni član Nove Gorice.

Vedno predan svojemu delu, je napisal tudi veliko člankov in razprav, ki so bili objavljeni v različnih časopisih. Napisal je tri knjige. V prvi knjigi, Tukaj je Jugoslavija, opisuje razmere na Goriškem v letih 1945–1947. V drugi knjigi, Pomlad v Istri, se je posvetil času v coni B STO oziroma opisovanju razmer v Istrskem okrožju od leta 1947 do 1952. Tretjo knjigo, ki jo je končal tik pred smrtjo, Vogrsko v ogledalu časa, pa je posvetil svojemu rodnemu kraju in tam živečim.

Je nosilec spomenice 1941 in več drugih visokih odlikovanj.

Dela:
Vogrsko v ogledalu časa, 1990
Pomlad v Istri: Istrsko okrožje cone B Svobodnega tržaškega ozemlja 1947–1952, 1986.
Tukaj je Jugoslavija: Goriška 1945–1947, 1983

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: knjiga 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 53
Križnar, I. Družbeno-politična in publicistična dejavnost Julija Beltrama v Ljubljani. Primorska srečanja, 1990, št. 104/105, str. 114–117.
Plahuta S. Julij Beltram-Janko. Primorska srečanja, 1990, št. 104/105, str. 111–113.
Plahuta S. Julij Beltram, Vogrsko v ogledalu časa. Knjiga: revija za ljubitelje knjige, 1990, str. 185-190.
Babič B. Beltramu v spomin. TV 15, 1989, št. 3, str. 3.
Pregl F. Slovo od Julija Beltrama. TV 15, 1989, št. 4, str. 10.
Enciklopedija Slovenije: knjiga 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987, str. 225.
Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič. Goriška Mohorjeva družba, 1974, str. 58.

Password Author: Tamara Beltram Rok, Objavila: Polonca Kavčič, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Date of First Entry: 28. 5. 2014 | Latest Modification: 8. 1. 2021
Tamara Beltram Rok. BELTRAM, Julij – Janko. (1913-1989). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/beltram-julij-janko/
Report a Bug