Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BEATIANO, Giulio Cesare -da

BEATIANO Giulio Cesare -da
Foto: Grb plemiške družine Beatiano (P. Grio)

Photo Gallery

Birth Date:
17. stoletje, ?Mondeferto
Death Date:
druga polovica 17. st., ?Koper
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Pisec, heraldik iz Mondeferta, koprski plemič, vitez kraljevega reda krščanskega veličanstva, živel v drugi polovici 17. stoletja. Avtor številnih del o grboslovju, z opisom izvora in pomena grbov najpomembnejših evropskih in beneških rodbin, podanim v temeljnem delu na področju heraldike, z naslovom L’Araldo Veneto, ki je izšel v Benetkah leta 1680.

Glede na pionirsko delo, ki ga je opravil na področju grboslovja, je dokaj nepoznan avtor. Iz maloštevilnih in dragocenih virov izvemo, da je deloval v diplomatski službi na različnih dvorih, zlasti v Italiji, v Benetkah, Bresci, Ferrari, Parmi. Nastopil je skupaj s koprskimi odposlanci v Benetkah leta 1675.

Ireneo della Croce v delu Historia antica e moderna, sacra e profana della citta’ di Trieste (in Venetia 1698) opiše izvor in najvidnejše predstavnike rodbine de Beatiano. Med njimi uvrsti tudi znanca in prijatelja, viteza in komendatorja Giulia Cesareja ter navede besede Kazimirja Freschota, s katerimi je opisal njegovo delo o umetnosti grboslovja:

»Beneška heraldika gospoda viteza de Beatiana, ki izhaja iz rodbine japodskih grofov, izčrpno opredeli vsebino te znanosti. V kratkem bo izdal zajetno in izčrpno razpravo o grbih plemiških družin, s čimer bo potešil vedoželjnost tistih, ki se prvič srečajo s to snovjo«. Nenazadnje je sam Freschot črpal snov iz omenjenih del, zlasti pri opisu beneškega plemstva v delu Pregi della nobilta’ veneta.

Koprska plemiška rodbina de Beatiano je omenjena v beneškem seznamu plemstva iz leta 1431, ko je bil Francesco de Beatiano beneški kancler. Manzuoli (1611) pravi, da je družina izumrla, medtem, ko Cherini-Grio (1998) pravita, da je ta še cvetela okoli 1780.

Knjižna dela:

La verita’ esaminata, discorso genealogico della nobilissima famiglia Piloni di Belluno, in Venezia 1673.
L’araldo veneto, in Venezia 1673.
La fortezza illustrata, discorso araldico sopra l’armeggio di Brescia, in Brescia 1684.
Il mercurio araldico in Italia, in Venezia 1686.
La corona imperiale, in Ferrara 1689.

Mazzuchelli, G.: Gli scrittori d’ Italia cioe’ notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti di letterati italiani, in Brescia 1760, str. 571.

Della Croce, I.: Historia antica e moderna, sacra e profana della citta’ di Trieste…, in Venetia 1698, str. 637-640.

Cherini, A. – P. Grio: Le famiglie di Capodistria: notizie storiche ed araldiche, Trieste 1998, str. 57.

Password Author: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Date of First Entry: 13. 3. 2019 | Latest Modification: 29. 7. 2020
Peter Štoka. BEATIANO, Giulio Cesare -da. (-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/beatiano-giulio-cesare-da/
Report a Bug