Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BAVDAŽ (BAUDAŠ), Ivan (Joanes, Franc)

BAVDAŽ (BAUDAŠ) Ivan (Joanes, Franc)
Foto: Osebni arhiv Silve Milosavljevič

Photo Gallery

Birth Date:
15. August 1906, Dornberk
Death Date:
16. December 1992, Ljubljana
Professions and Activities:
Lexicon:

Po končanem sedmem razredu gimnazije v Gorici je Ivan Bavdaž 1923. leta emigriral v Jugoslavijo ter 1924. leta končal kmetijsko šolo na Grmu pri Novem mestu in zadružni tečaj v Ljubljani (1924-1925). Po vrnitvi v Italijo in odsluženju vojaščine je končal višjo kmetijsko šolo v Coneglianu (1928) ter opravil strokovni izpit v Padovi z diplomo za potujočega učitelja (maestro provinciale).
Pospeševal je sadjarstvo in vinogradništvo ter prirejal tečaje v Velikih Žabljah, Štanjelu, Vipolžah, na Dobrovem in v Vrhpolju pri Vipavi, kjer je bil spomladi 1930. leta zadnji kmetijski tečaj v slovenskem jeziku. Urejal je zasebne nasade v Oslavju, na Dobrovem in v Vipolžah, služboval je v vrtnariji Erwin de Pasca v Portorožu, kjer je uredil nasad breskev. Leta 1933 se je ponovno preselil v Jugoslavijo. Služboval je kot pomočnik okrajnega referenta v Krškem ter vodil drevesnici in trtnici v Leskovcu in Kostanjevici.
Leta 1935 je odšel v Smederevo. Tu se je srečal z Justom Ušajem in po njegovem zgledu uredil večhektarske plantaže breskev, hrušk in jabolk. Služboval je na posestvu bratov Nešičev, v Vračanski zadrugi in na posestvu Jugovo.
Na povabilo republiške strokovne službe se je 1947. leta vrnil v Slovenijo. Vodil je razna gospodarska podjetja v Ljutomeru in Mariboru. Leta 1951 pa je prevzel vodstvo obnove sadjarstva pri okrajni zadružni zvezi v Mariboru, urejal je nasade v Pekrah, Limbušu na Pohorskem dvoru, v Selnici ob Dravi, Kamnici, Košakih, Šentilju in Selnicah pri Lenartu. Prizadeval se je za uvajanje novih sort in sodobne intenzivne vzgojne oblike na zasebnem in družbenem sektorju.

Objavljal je strokovne in poljudne članke v reviji Sadjar in vrtnar.

Pokopan je v Ljubljani.

Adamič, F. Delež primorskih slovencev v jugoslovanskem sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu. Primorska srečanja, 1969, let. 4, št. 20, str. 25-26.
Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1975, str. 47.
Adamič, F. Gvido Vesel in goriški sadjarji. V: V spomin Gvida Vesela in goriških sadjarjev, 1987, str. 8-9.
Ustni vir: Silva Milosavljevič, 2013, hči.
Ustni vir: Stanka Mozetič, 2013, iz Dornberka.

Password Author: Sandra Simoniti, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Date of First Entry: 13. 1. 2015 | Latest Modification: 13. 1. 2015
Sandra Simoniti. BAVDAŽ (BAUDAŠ), Ivan (Joanes, Franc). (1906-1992). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 7. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/bavdaz-baudas-ivan-joanes-franc/
Report a Bug