Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BATIČ (BATTIG), Andrej (Andreas)

BATIČ (BATTIG) Andrej (Andreas)
Foto: Grb jezuitske družbe (Arhiv knjižnice)

Photo Gallery

Birth Date:
16. October 1636, Solkan
Death Date:
17. June 1702, Trst
Professions and Activities:
Lexicon:

Latinski pesnik Andrej Batič je bil rojen v Solkanu, ob njegovem imenu je zato zapisano, da je Salcanensis. B. je humaniora in filozofijo končal pri jezuitih v Gorici, teologijo je študiral na Dunaju in tam stopil v jezuitski red (1660). Po končanem noviciatu je bil v dušnopastirski službi v več jezuitskih kolegijih. Med letoma 1668-1671 je bil profesor na gimnaziji v Gradcu. Nato je bil kot vojaški spovednik poslan v Carigrad, kjer je v cerkvenih zadevah, očitno zaradi znanja slovenščine, posredoval med kristjani in turškim dvorom. Leta 1683 se je moral vrniti na Dunaj, poslej je služboval na Dunaju, v Steyerju, Linzu in Trstu, kjer je umrl.

V Gradcu naj bi B. objavil dela Lycaeum Sapientiae Martis gymnasium (1670) in Laus Sapientae ex sacro codice deprompta et lyrico carmine deducta atque … neomagistris in alma et celeberrima universitate Graecensi a r. Francisco Seitz … oblata anno MDCLXXI (1671). Tudi teh dveh objav ni bilo mogoče izslediti.

Marušič, B.: Latinski pisci iz 17. in 18. stoletja, rojeni v Solkanu, v: Izvestje raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, št. 10, let. 2013, str. 6-12.

»Batič (Battig) Andrej«, v: Primorski slovenski biografski leksikon, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 1974, 1. zv., str. 45.

Password Author: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Date of First Entry: 13. 3. 2019 | Latest Modification: 29. 7. 2020
Peter Štoka. BATIČ (BATTIG), Andrej (Andreas). (1636-1702). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/batic-battig-andrej-andreas/
Report a Bug