Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BALAŽIC, Janez

BALAŽIC, Janez
BALAŽIC, Janez - Foto: Bernarda B. Peček

Photo Gallery

Birth Date:
21. August 1958, Murska Sobota
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Leta 1997 je diplomiral iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tam leta 2009 tudi doktoriral. Kot kustos galerist je bil najprej zaposlen v Pokrajinskem muzeju na Ptuju, nato pa je med letoma 1989 in 2010 služboval kot kustos in muzejski svetovalec v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti (danes Pomurski muzej). Od leta 2010, ko je bil habilitiran kot univerzitetni učitelj, predava umetnostno zgodovino na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Področja njegovega znanstvenega dela in interesa so umetnost srednjega veka v srednji Evropi, gotsko stensko slikarstvo, zgodovina umetnosti 19. in 20. stoletja, kulturna zgodovina, muzejske študije in esejistika. Med leti 1992-2004 je pri Pomurski založbi urejal zbirko Monumenta Pannonica, med 1998-2005 tudi Zbornik soboškega muzeja, ter bil pobudnik več strokovnih srečanj: 1991 ‒ Urbana in arhitekturna podoba Murske Sobote, 1997 ‒ Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju in 2010 ‒ Umetnost okrog leta 1400.

Samostojne knjižne izdaje:
Alojz Eberl: 1822 – 1887. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1994.
Jože Kološa-Kološ. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002.
Selanska rotunda. Moravske Toplice: TIC, 2009 (zgibanka).
Pomurje: umetnostnozgodovinski oris. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011.
Murin park skulptur: Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012.
Umetnostnozgodovinski značaj gornjeradgonske stalne likovne zbirke. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2013.
Zveni podob: izbrani pogledi na prekmursko umetnost. Murska Sobota: Franc-Franc, 2015.
Poglavje v knjigi:
Bistvene poteze umetnostnozgodovinske podobe Prekmurja med romaniko in koncem 20. stoletja. V: Pregled zgodovine Prekmurja (str. 316 – 331). Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.

Podrobnejši izbor knjig in drugih znanstvenih razprav Janeza Balažica je naveden v Wikipediji – gl. elektronski viri.

 

Za svoje delo je bil večkrat nagrajevan. Kot soavtor stalne muzejske razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota leta 1998 najprej z Valvazorjevim priznanjem in 1999 s priznanjem European Museum of the Year Award. Priznanje Izidorja Cankarja je prejel 2001 za raziskave srednejeveškega slikarstva in 2010 za razstavni projekt Umetnine iz Prekmurja. Od romanike do modernizma, zanj 2009 tudi Valvasorjevo priznanje

Mušinović, M. Iz pokrajine na prepihu: pogovor z dr. Janezom Balažicem. V: Umetnostna kronika, 2009, št. 24, str. 53 – 61.

Podatke je posredoval tudi avtor sam.

Password Author: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 23. 10. 2018 | Latest Modification: 23. 6. 2022
Jožef Papp. BALAŽIC, Janez. (1958-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 6. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/balazic-janez/
Report a Bug