Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

AVSEC, Franc

AVSEC, Franc
Ilustr. Slovenec 17. jan. 1926, str. 3.

Photo Gallery

Birth Date:
20. August 1863
Death Date:
7. March 1943
Professions and Activities:
Lexicon:

R. 20. avg. 1863 v Novem mestu (v Gotni vasi), u. 7. mar. 1943 v Lescah. Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, bogoslovje v Ljubljani in bil posvečen za duhovnika l.1888. Kot kaplan je služboval v različnih krajih, od l. 1899 kot župnik v Velikih Brusnicah, nato v Podkumu, nakar do svoje smrti v Lescah. Že v bogoslovju se je zanimal za cerkveno umetnost. Kjer je služboval, je popisoval zgodovinske stavbe, risal načrte cerkva, študiral njihovo stavbno zgodovino in konservatorsko problematiko. V Izvestju društva za krščansko umetnost je objavil dva članka: Pogled na cerkvene umetnine in nasvet (1898) in Stara kartuzijanska cerkev v Pleterjah (1907). Gradivo, ki ga je zbral, je shranjeno na Nadškofijskem ordinariatu in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani. Imenovan je bil za častnega konservatorja dunajske Centralne komisije za varstvo spomenikov (1904), od l. 1913 je bil zaupnik Deželnega konservatorskega urada za Kranjsko, kasneje Spomeniškega urada za Slovenijo.

  • ELU I, str. 197.
  • ES 1, str. 136.
  • Ilustr. Slovenec 17. jan. 1926 št. 13, str. 3 – slika.
  • SBL I, str. 20.
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 15. 12. 2019
Karel Bačer. AVSEC, Franc. (1863-1943). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 7. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/avsec-franc/
Report a Bug