Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

AVGUŠTIN, Cene

AVGUŠTIN Cene
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
2. January 1923, Radovljica
Death Date:
30. March 2010, Radovljica
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Diplomiral je leta 1952 na Filozofskifakultetiv Ljubljani, kjer je 1971 tudi doktoriral. Najprej je opravljal službo ravnatelja, nato je postal muzejski svetovalec Mestnega oz. Gorenjskega muzeja v Kranju.
Posveča se predvsem starejšemu urbanizmu in sodobni likovni ustvarjalnosti. Raziskave o urbanizmu je začel z monografskim orisom Kranja v disertaciji, v kateri je predstavil začetke srednjeveškega mesta. Svoje študije je razširil in nadaljeval z orisom drugih gorenjskih mest. (Tržič, Radovljica, Škofja LOka).Ugotovitve je kot monografije izdal v zbirki Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbiral je tudi dokumentacijo meščanskega podeželskega stavbarstva na Gorenjskem.
Ob Andreju Pavlovcu velja za enega ključnih poznavalcev in populizatorjev sodobnega gorenjskega slikarstva.S premišljeno izbiro in predstavitvijo je najvidnejše dosežke ustvarjalcev s tega področja vpeljal v narodno zakladnico likovne umetnosti. Objavlja v številnih strokovnih revijah.

Najpomembnejša dela:
Tržič in okolica (1970), Prešernov muzej v Kranju (1974), Radovljica (1974), Oris urbanističnega in arhitekturnega razvoja slovenskih mest (1976), Gorenjska mesta v stari fotografiji (1985), Škofja Loka (1988), Gorenjski kraji in ljudje, 7 zv. (1986 – 1994), Turistični vodnik po Kranju in okolici (1991), Srednjeveška mesta (1998), Kranj : naselbinski razvoj od prazgodovine do 20. stoletja (1999)

J. Košnjek, Leta 2004 so nam ostali v spominu, Dr. Cene Avguštin umetnostni zgodovinar prvi ravnatelj Gorenjskega muzeja, Gorenjska 2004-2005, str. 28
Avguštinov zbornik: 50 let Gorenjskega muzeja, Kranj 2003
Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek,Ljubljana 1987
M. Volčjak; Cene Avguštin – Valvazorjev nagrajenec, let. 34, št. 17, 6.3.1981, str. 5

Password Author: Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 25. 11. 2011 | Latest Modification: 25. 11. 2011
Jana Bešter. AVGUŠTIN, Cene. (1923-2010). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 2. 12. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/avgustin-cene/
Report a Bug