Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

APIH, Josip

APIH Josip
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
16. March 1853, Zapuže (pri Radovljici), Slovenija
Death Date:
19. January 1911, Celovec (Avstrija), Avstrija
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo je obiskoval v Begunjah. V letu 1863-64 je četrti razred glavne šole delal v Ljubljani. Med leti 1864-72 je v Ljubljani delal gimnazijo. Jeseni leta 1872 se je vpisal na Filozofsko fakulteto na Dunaju. Hkrati je služil kot enoletni prostovoljec. Študij zgodovine in geografije je končal leta 1876 na Dunaju. Kasneje je opravil tudi izpit za poučevanje slovenskega in nemškega jezika na gimnaziji. Bil je štipendist Knafljeve ustanove.

Med leti 1877-92 je služboval v Novem Jičinu na Moravskem, v letih 1891-92 pa tudi na učiteljišču v Celovcu. Napisal je več zgodovinskih razprav, v katerih je obravnaval pretežno 18. in 19. stoletje. Njegovo najpomembnejše delo je »Slovenci in leto 1848« (izšlo l. 1888). To je prvi večji prikaz zgodovine marčne revolucije pri Slovencih, pri kateri ga je zanimala predvsem vloga meščanstva v revoluciji. Leta 1898 je objavil knjigo z naslovom Naš cesar, v kateri je popisal slovensko zgodovino v obdobju 1848-98. Objavljal je v Ljubljanskem zvonu, Letopisu Matice slovenske, Izvestjih Muzejskega društva za Kranjsko, v Österreichisches Jahrbuch na Dunaju (1890-1896). Sodeloval je tudi pri časopisu Carinthia.

Slovenci in leto 1848, 1888
Naš cesar, 1898

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Josip Lavtižar: Jože Apih – zgodovinar in vzgojitelj, Naši zaslužni možje, Ljbljana 1942, str. 148-151

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 1. 4. 2016 | Latest Modification: 10. 6. 2020
Lucijan Adam. APIH, Josip. (1853-1911). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/apih-josip/
Report a Bug