Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

AMBROŽIČ, Matjaž

AMBROŽIČ Matjaž
Foto: arhiv Teološke fakultete v Ljubljani

Photo Gallery

Birth Date:
20. September 1967, Jesenice, Slovenija
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Po zaključeni družboslovno-jezikovni gimnaziji in odsluženi vojaščini leta 1987 je začel s študijem teologije na ljubljanski Teološki fakulteti. Leta 1992 je diplomiral in bil leta 1993 posvečen v duhovnika. Najprej je deloval kot kaplan v Kočevju (1993–1996) in v Novem mestu – Šmihelu (1996–1996). Jeseni 1997 je odšel v Rim na Papeško univerzo Gregoriana, kjer je na Fakulteti za zgodovino Cerkve opravil podiplomski študij in leta 2002 doktoriral. Nato je bil duhovni pomočnik na Vrhniki (2001–2004), danes pa deluje v župniji Ljubljana – Stožice (2004-). Od leta 2001 se znanstveno-raziskovalno in predavateljsko udejstvuje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na njeni Enoti v Mariboru. Leta 2004 je postal docent. Ukvarja se s splošno in cerkveno zgodovino, z zgodovino zvonarstva in orglarstva. Veliko časa posveča tudi preučevanju arhivskega gradiva in zato je objavil več znanstvenih monografij in razprav. Je tudi izvedenec (kolavdator) na področju zvonoslovja in orglarstva ter pisec strokovnih elaboratov ob restavracijah in nakupih zvonov in orgel.

Zvonarstvo na Slovenskem, Ljubljana 1993
Zvonite, zvonovi : novi zvonovi v župnijski cerkvi sv. Martina, Srednja vas v Bohinju, Ljubljana 2000 (soavtor)
Ribnica v sveto leto 2000 z novimi zvonovi, Ribnica 2000 (soavtor)
Župnijska cerkev spreobrnjenja sv. Pavla na Vrhniki, Vrhnika 2002
Le zvonite, zvonovi : novi zvonovi v podružni cerkvi sv. Ožbalta v Spodnjih Gorjah, Gorje 2002
Ljubljanski knezoškof dr. Janez Zlatoust Pogačar, njegova verska, kulturna in politična vloga za zgodovino Slovencev, Ljubljana 2003
Župnijska cerkev sv. Fabijana in Boštjana ter sv. Jerneja v Kočevju in njene podružnice, Kočevje 2003
Sv. Jurij in sv. Lenart v Ligojni, Vrhnika 2004
Kronika župnije Kočevska reka (soavtor), Ljubljana 2007
Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta : (1898-1917), Ljubljana 2007 [zbral]
100 let Župnije Domžale, Domžale 2008 (soavtor)
Prvih 1000 let krščanstva na Slovenskem : (univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani), Ljubljana 2010
Spomini in semeniška kronika 1941-1944 Ignacija Nadraha : objava arhivskih virov, Ljubljana 2010 (spremna študija, kazala in opombe)

B. Kolar: Matjaž Ambrožič, Spomini in Semeniška kronika 1941-1944 Ignacija Nadraha, Bogoslovni vestnik, št. 2 (2010), str. 268-269
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
I. Žajdela: “Brez njega se na Kranjskem ni zgodilo nič” : pogovor z doc. dr. Matjažem Ambrožičem ob izidu knjige Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta (1898-1917), Družina, št. 4 (27. jan. 2008), str. 10
U. Willewaldt: Doc. dr. Matjaž Ambrožič : naš pogovor, Družina in življenje, št. 4 (2008), str. 28-32
J. Košnjek: Zvonjenje je najlepša pesem / Matjaž Ambrožič, GG : gorenjski glas, št. 8 (2000), str. 10-12
M. Kumerdej: Železni mojstri blagoglasja : ljubljanski zvonovi / Matjaž Ambrožič, Ljubljančan, št. 2 (4. mar. 1993), str.12-13

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 16. 11. 2011 | Latest Modification: 12. 6. 2020
Lucijan Adam. AMBROŽIČ, Matjaž. (1967-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/ambrozic-matjaz/
Report a Bug