Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ALMERIGOTTI, plemiška rodbina

ALMERIGOTTI plemiška rodbina
Foto: Grb družine Almerigotti (Cherini - Grio: Le famiglie di Capodistria, Trieste 1998)

Photo Gallery

Birth Date:
12. stoletje, Koper
Death Date:
ni podatka
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Ena starejših in uglednejših koprskih družin, izpričana v listinah v 12. in 13. stoletju. Vpisana na seznam koprskega plemstva s 1.3.1431 (Franciscus de Almerigoto). Omenja jo tudi Manzuoli (1611), leta 1770 je med vplivnejšimi plemiškimi družinami v Kopru, v 19. stoletju ji cesar Franc I. Avstrijski potrdi plemiški naziv. Naziva se s častnim pridevkom »de«.

Verzio Almerigotti je bil gastald Kopra leta 1254. Antonio Almerigotti je septembra 1492 odstopil frančiškanom (manjšim bratom observantom) posest za izgradnjo cerkve in novega samostana v Kopru. Giorgio Almerigotti (1493, 1522) je bil doktor in profesor prava univerze v Padovi (Stancovich). Francesco Almerigotti (1720? – 1792) je bil učenjak, literat in erudit (Stancovich). Giovanni Almerigotti (umrl 1792) je bil učenjak, poet in cenzor Akademije vstalih v Kopru. Iz te družine so izšli številni notarji in župani Kopra.

Palača Almerigotti se nahaja v Kopru ob vogalu med Resslovo in Kidričevo ulico, v neposredni bližini Carpaccievega trga. Gre za značilno baročno palačo, kjer je poudarjena glavna stavbna os na Resljevi ulici. Na vogalu palače ob Kidričevi ulici se nahaja grb družine Bruti, ki po svoji obliki izkrazuje baročni izvor.

Grb: Deljen z modro in rdečo, z zlatim levom (Ms. Gravisi)

Aldo CHERINI – Paolo GRIO: Le famiglie di Capodistria: notizie storiche ed araldiche, Trieste 1998, str. 43.

Pietro Stancovich: Biografia degli uomini distinti dell’Istria, Tomi III, Trieste 1828-29.

Gregorio De Totto: Il patriziato di Capodistria, Parenzo 1939.

Password Author: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Date of First Entry: 13. 3. 2019 | Latest Modification: 9. 7. 2020
Peter Štoka. ALMERIGOTTI, plemiška rodbina. (-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 11. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/almerigotti-plemiska-rodbina/
Report a Bug