Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ALBREHT, Roman

Birth Date:
19. June 1921, Begunje
Death Date:
15. February 2006, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Udeležil se je NOB. Po končani drugi vojni je bil novinar. Med leti 1951-53 je bil glavni urednik Delavske enotnosti. Med leti 1953-61 je delal v ZSS. Leta 1959 je končal prvo stopnjo Pravne fakultete v Ljubljani. Med leti 1961-65 je bil namestnik sekretarja v zveznem sekretariatu za delo. Med leti 1965-75 je bil poslanec zvezne skupščine in predsednik odbora za delo ter komisije za združeno delo. Med leti 1975-78 je bil podpredsednik IS SRS, nato tudi predsednik družbenega sveta za vprašanje družbene ureditve SRS. Bil je član najvišjih vodstev v ZKJ in ZKS. Od leta 1979 dalje je bil redni profesor teorije in prakse organizacije združenega dela na VŠOD v Kranju. Ukvarjal se je z obravnavo teoretičnih in izvedbenih osnov družbenoekonomskih odnosov.

Načelo dohodka v delitvi, 1963.
Gospodarska reforma in samoupravljanje, 1965.
Uresničevanje ustavnih dopolnil in dohodkovni odnosi skozi prizmo stavnih dopolnil, 1972.
Družbena lastnina, 1981.
Razpolaganje in gospodarjenje z družbenim kapitalom, 1983.

Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987, str.42
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 9. 4. 2011 | Latest Modification: 28. 9. 2020
Lucijan Adam. ALBREHT, Roman. (1921-2006). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 12. 2021) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/albreht-roman/
Report a Bug