Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

AGAPITO, plemiška rodbina

AGAPITO plemiška rodbina
Foto: Grb družine Agapito (Vir: Armoriale delle famiglie italiane)

Photo Gallery

Birth Date:
neznan, izhaja iz Krete - še živeča v Kopru in Trstu
Professions and Activities:
Lexicon:

Stara istrska družina, izhaja iz Nikozije na Kreti, kjer so bili fevdalni gospodje v času beneške nadvlade. Leta 1669, v času turške zasedbe otoka, družina prebegne v Istro, kjer jim beneški dož Paolo Renier 13.5.1782 povrne naziva plemičev in grofov in se posledično vpiše na seznam istrskega naslovnega plemstva in v zlato knjigo resničnega plemstva beneške republike. Leta 1802 je vključena v mestno plemstvo Kopra, kar ji leta 1822 prizna tudi avstrijsko cesarstvo. Prebivajo v Buzetu in Trstu in so vpisani v zlato knjigo ter na uradni seznam italijanskega plemstva z naslovom grofov in plemičev iz Krete, priznanim leta 1925.

Andrea grof Agapito od Giovannija iz Buzeta (umrl leta 1817), vojaški arhitekt in naivni slikar in brat Girolamo grof Agapito (Buzet, 1783 – Trst, 1844), pisec in član Akademije vstalih v Kopru ter med ustanovitelji tržaške Minerve.

Grb: Deljen: v prvem modrem kvadrantu tri srebrne šesterokrake zvezde postavljene v niz: v drugem srebrnem kvadrantu tri modre šesterokrake zvezde, dve na vrhu in ena spodaj (Benedetti).

Aldo CHERINI – Paolo GRIO: Le famiglie di Capodistria: notizie storiche ed araldiche, Trieste 1998, str. 37.

Armoriale delle famiglie italiane (Wikipedia).

Password Author: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Date of First Entry: 13. 3. 2019 | Latest Modification: 9. 7. 2020
Peter Štoka. AGAPITO, plemiška rodbina. (-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/agapito-plemiska-rodbina/
Report a Bug