Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ABSEC, Matija

Matija Absec - Petdeset let kmetijske šole na Grmu, 1936, str. 38.

Photo Gallery

Birth Date:
15. September 1898, Mihelja vas (obč. Črnomelj)
Death Date:
17. March 1966, Pšata
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Leta 1918 je maturiral na gimnaziji v Novem mestu. Diplomiral je na Zemljedelski visoki šoli v Pragi, ki jo je obiskoval med letoma 1920 in 1924. Tam je na Živinorejskem inštitutu prof. dr. Justa opravil specializacijo iz prehrane živali (1924–1925) in leta 1927 iz mlekarstva v mlekarni Mordrupgaard na Danskem.

Leta 1927 je pričel poučevati na Kmetijski šoli Grm pri Novem mestu živinorejo in mlekarstvo kot suplent, leta 1930 pa je bil imenovan za profesorja in ravnatelja šole, a je bil čez dve leti zaradi političnih razlogov odpuščen. Nato je služboval kot strokovni tajnik Glavne zadružne zveze Jugoslavije v Beogradu (1933–1936). Leta 1936 je ponovno postal ravnatelj novomeške kmetijske šole in zavod vodil do leta 1944, ko je bil premeščen na pokrajinsko upravo v Ljubljano. V tem času je bil tudi zunanji predavatelj na Banovinski kmetijsko gospodinjski šoli na Mali Loki, kjer je poučeval mlekarstvo in živinorejo. Prizadeval si je predvsem za boljše dosežke v živinoreji in pridelovanju krme, za prašičerejo in odbiro črno-pasaste dolenjske svinje.

Po drugi svetovni vojni je bil najprej direktor državnega posestva Dornava (1945– 1947), nato pa pomočnik direktorja posestva kmetijske šole v Rakičanu (1947–1951). Nazadnje je bil do upokojitve leta 1963 direktor Kmetijskega posestva Pšata.

225 let novomeške gimnazije: 1746–1971. Novo mesto: Gimnazija, 1971, str. 436.
Petdeset let Kmetijske šole na Grmu. Novo mesto: Banovinska kmetijska šola na Grmu, 1936, str. 38.
Sto let kmetijske šole Grm. Novo mesto: Srednja kmetijska šola Grm, 1986, str. 150– 151.

Password Author: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 15. 12. 2021
Mateja Kambič. ABSEC, Matija. (1898-1966). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/absec-matija/
Report a Bug