Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 54
Date of Entry: 17. 4. 2018

SKOČIR, Rudi

Akademski slikar Rudi Skočir je tretji od petih otrok Franca in Marije (rojene Nuk). V številni družini je bil zaposlen oče Franc (v njegovem dru...
Date of Entry: 29. 11. 2017

SKOČIR, Stanko

3. May 1903–9. February 1987
Oče Franc je bil trgovec, gostilničar in kmet. Mati se je imenovala Marija. Starše je izgubil že kot otrok, zato je skrb zanj prevzela sestra Mimi,...
Date of Entry: 19. 1. 2014

SKRINJAR (ROJ. MANFREDA), Marija

10. December 1857–25. December 1931
Očel Andrej je bil kmet. 8. marca 1879 je padel v Bosni. Mati se je imenovala Terezija Tarman. Dvorazredno osnovno šolo je končala v Kobaridu, kjer...
Date of Entry: 9. 7. 2012

SMREKAR, Venceslav

19. September 1875–datum smrti neznan
Venčeslav Smrekar je najprej delal v pisarni geometra Ivana Lapanje v Kobaridu. Med leti 1902 in 1904 je bil zaposlen pri zemljemercu Obizziju v Go...
Date of Entry: 8. 2. 2015

SPOLLAD, Krištof

8. May 1777–11. April 1858
Oče se je imenoval Ivan, mati pa Lucija. 13. novembra 1805 je bil posvečen v duhovnika. Kot kaplan je nato 18 let služboval v Mavhinjah. 14. aprila...
Date of Entry: 8. 2. 2015

STRES, Fran

8. September 1884–15. January 1955
Oče Ferdinand je bil železničarski preddelavec, mati Marija Uršič, doma iz Mlinskega, pa gospodinja. Po končani osnovni šoli v Kobaridu je dv...
Date of Entry: 8. 2. 2015

STRES, Ivan Nepomuk

4. May 1847–23. July 1876
Oče Andrej je bil posestnik. Mati se je imenovala Marija Sovdat. Bil je prvi bratranec Katarine Stres iz Sužida (mati Srečka Kosovela), ter prijate...
Date of Entry: 16. 4. 2012

ŠARF, Luka

januar 1670–januar 1740
Domneva se, da je tesno sodeloval s kobariškim rezbarjem Jernejem Vrtavom.
Date of Entry: 17. 4. 2012

ŠTURM, Anton

17. September 1908–1. October 1985
Osnovno šolo je obiskoval v rodni vasi na Livku.
Date of Entry: 6. 9. 2012

ŠTURM, Rudi

11. February 1926–6. November 1982
Osnovno šolo je obiskoval v rodnem kraju.
Date of Entry: 26. 8. 2012

TONKLI, Josip

21. May 1834–1. November 1907
Rodil se je kot tretji od osmih otrok očetu Jožefu, kovaču in premožnemu kmetu in materi Mariji Gašperut.
Date of Entry: 26. 8. 2012

TONKLI, Nikolaj

18. June 1844–15. August 1902
Rodil se je kot zadnji otrok očetu Jožefu, premožnemu kmetu in kovaču ter materi Mariji Gašperut.
1 3 4 5