Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 35
Date of Entry: 28. 5. 2014

PIŠČANEC, Anton

12. January 1900–29. June 1961
Rodil se je na kmetiji očetu Francu in materi Mariji Bavčar. Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v domačem kraju, je obiskoval gimnazijo v ...
Date of Entry: 14. 10. 2020

ROŠ, Miloš

3. October 1881–16. January 1953
Ob izbruhu prve svetovne vojne je bil vpoklican v enoletno vojaško šolo v Mariboru, a so ga zaradi politične nezanesljivosti odpustili ...
Date of Entry: 10. 7. 2012

RUTAR, Ludvik

21. August 1905–1. October 1986
Med leti 1920 in 1924 je obiskoval slovensko učiteljišče v Tolminu, učiteljsko maturo pa je opravil v Vidmu. Najprej je učil v Lepeni, nato v Kredu...
Date of Entry: 18. 10. 2013

SIMONITI, Anton (Tone)

1. April 1868–12. April 1954
Rodil se je v Goriških brdih, materi Marjani Polenčič in očetu Petru. V domačem kraju je obiskoval farno šolo. Dvanajstletnega ga je oče čevljar po...
Date of Entry: 15. 12. 2019

SMOLNIKAR, luka

3. October 1863–20. April 1936
R. 3. okt. 1863 v Lokah pri Tuhinju, u. 20. apr. 1936 v Slavini pri Postojni. Šolal se je v Ljubljani in kot kaplan služboval med drugim v Radečah...
Date of Entry: 27. 2. 2015

SUHAČ, Rupert (Franc), OFM

28. September 1895–24. March 1963
P. Rupert Suhač se je rodil 28.9.1895 pri sv. Juriju ob Ščavnici in pri krstu dobil ime Franc. Pridružil se je frančiškanskemu redu in je bil skupa...
Date of Entry: 15. 7. 2012

ŠAVLI, Andrej

18. November 1905–15. November 1990
Pri treh letih se je z družino preselil v Ušnik, saj je njegov oče tam kupil opekarno. Osnovno šolo je obiskoval na Selih, a je moral po treh letih...
Date of Entry: 30. 7. 2012

ŠORLI, Peter

19. January 1902–14. July 1988
Peter Šorli je osnovno šolo dokončal v domači vasi, nato pa se je odpravil v Gorico, kjer je opravil pripravnico za srednjo šolo in prvi razred slo...
Date of Entry: 15. 12. 2019

TAVČAR, Vlasta

R. l. 1908 v Šentjerneju, u. okt. 1983 prav tam. Vse do upokojitve l. 1959 je kar 24 let poučevala v domači osnovni šoli. Udejstvovala se je kot i...
Date of Entry: 15. 12. 2019

TREBŠE - ŠTOLFA, Ljudmila

R. 13. apr. 1938 v Zidanem Mostu. Šolala se je v rojstnem kraju, v Radečah in Celju, kjer je končala srednjo ekonomsko šolo, l. 1959 pa še učitelj...
Date of Entry: 15. 12. 2019

TROST, Mirko

R. 4. mar. 1886 v Vodicah pri Kamniku. L. 1908 je maturiral na ljubljanskem učiteljišču, služboval med drugim v Šentrupertu, na Raki in v Dolenji ...
1 2 3