Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 36
Date of Entry: 4. 8. 2012

KOCH, Vladimir

Koch je imel kot sin učitelja raznotere kraje šolanja: osnovne šole je obiskovaI v Trebnjem, Železni Kapli in v Lokah pri Taboru, nato pa realno gi...
Date of Entry: 23. 4. 2012

KOMAC (KOMATZ), Jože

15. September 1862–22. May 1939
V času klasičnih gorskih vodnikov so planinci pripisovali Jožetu Komacu - po domače Pavru (Pauru) iz Trente - prvo mesto med vodniki. Sicer izhajaj...
Date of Entry: 17. 4. 2012

KOMAC, Andrej

6. June 1853–10. December 1908
Andrej Komac, po domače Mota, je bil med številnimi obiskovalci gora nad Trento na prelomu 19. v 20. stoletje poznan kot izjemen gorski vodnik, pre...
Date of Entry: 13. 11. 2017

KOMAC, Maks

12. November 1907–13. July 2004
Ko je leta 1930 končal učiteljišče v Tolminu, se je Maks Komac preselil v Gorico, kjer si je ustvaril družino in nastopil mesto prefekta v Alojzije...
Date of Entry: 12. 1. 2013

KRAVANJA, Anton

6. December 1889–19. June 1953
Anton Kravanja (po domače Kopiščar) je eden znanih trentarskih gorskih vodnikov klasične dobe (na prelomu iz 19. v 20. stoletje), najbolj znan po g...
Date of Entry: 23. 4. 2012

KRAVANJA, Ferdo

10. August 1912–10. October 1944
Po smrti očeta je Ferdo Kravanja že kot otrok prevzel delno skrb za domačo kmetijo (po domače pri Skalarju), po osnovni šoli pa se je, tako kot nje...
Date of Entry: 23. 4. 2012

KRAVANJA, Matija

24. February 1832–13. November 1903
Teologijo je študiral v goriškem bogoslovnem semenišču, kjer je bil leta 1856 posvečen v duhovnika. Z naslednjim letom je bil določen za župnjiskeg...
Date of Entry: 23. 4. 2012

KUK, Jože

9. July 1922–29. September 1948
Po končani osnovni šoli v Bovcu se je Kuk Jože vpisal na gimnazijo v goriškem malem semenišču. Ko je leta 1942 zaključil šolanje na klasičnem licej...
Date of Entry: 23. 4. 2012

LEBAN, Matija

januar 1750–januar 1800
Prvič je omenjen v šolskih dokumentih goriške normalke iz leta 1775. Pred tem je več let vodil zasebno šolo v Gorici. Na goriški normalki naj bi se...
Date of Entry: 16. 12. 2015

MELIHEN, Andrej

18. April 1892–27. May 1918
Andrej Melihen se je rodil očetu Janezu iz Loga Čezsoškega in materi Mariji, rojeni Trebše. Oče se je najprej ukvarjal s krošnjarjenjem, pozneje pa...
Date of Entry: 5. 3. 2018

MLEKUŽ, Vekoslav (Alojz)

21. February 1898–9. July 1974
Osnovno šolo je zaključil v domačem kraju, učiteljišče v Gorici, maturiral pa je v Ljubljani leta 1916. Kot avstrjski vojak je v prvi svetovni vojn...
Date of Entry: 23. 4. 2012

PEČENKO, Silvan

4. August 1893–6. May 1951
Silvan Pečenko je bil sin uradnika Franca in Matere Helene Kaus. Srednjo šolo je obiskoval in dokončal v Gorici, kjer je bil tudi član Micklovega g...
1 2 3