Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 18
Date of Entry: 6. 1. 2023

AVSEC, Danica

Specialistka anesteziologije in intenzivne medicine, direktorica Slovenija-transplanta (2000-2020), mediatorka
Date of Entry: 21. 2. 2017

BEDERNJAK, Jože

9. September 1935–25. April 2009
Nižjo gimnazijo je končal v Lendavi, višjo pa v Murski Soboti. Po maturi je v Vipavi služil vojaški rok v šoli za rezervne oficirje, kjer se je odl...
Date of Entry: 12. 3. 2019

ČETINA, Jože

Primarij Jože Četina, doktor medicine in specialist za anesteziologijo in reanimacijo, se je rodil v Celju, v Celju dokončal osnovno šolo in gimnaz...
Date of Entry: 12. 8. 2016

GANTAR, Tomaž

Tomaž Gantar je bil rojen 21. marca 1960 v Kopru. Leta 1978 je maturiral na Gimnaziji v Piranu, leta 1987 diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljub...
Date of Entry: 3. 5. 2016

HUMAR (POR. RALCA), Zdenka

13. August 1913–14. January 1991
Zdenka Humar se je rodila Josipini Blažič in sodnemu uradniku Ivanu. Klasično gimnazijo je končala v Mariboru, prvih pet semestrov je zaključila na...
Date of Entry: 5. 2. 2022

IPAVEC, Josip

21. December 1873–8. February 1921
Zdravnik in skladatelj iz znamenite rodbine Ipavcev iz Šentjurja, avtor prvega slovenskega baleta Možiček in obsežne operete Princesa Vrtoglavka.
Date of Entry: 23. 4. 2019

KOBAL, Alfred Bogomir

31. October 1934–9. January 2021
Odraščal je v Idriji v družini z materjo Valerijo, očetom Miroslavom in sestro Miro. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Idriji. Na višj...
Date of Entry: 15. 12. 2019

KRAMAR, Janez

29. April 1938–31. December 2013
Rojen 29. apr. 1938 v Gorenjem Kamenju pri Novem mestu, umrl 31. dec. 2013 v Ljubljani. Osnovno šolo je najprej obiskoval v Karteljevem, nato pa...
Date of Entry: 9. 1. 2019

LEŠNIČAR, Janko

Rojen v Celju, v mestu je tudi obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Vseskozi je bil odličen učenec in je maturiral neposredno pred nemško okupacijo...
Date of Entry: 4. 9. 2023

MENCINGER, Avguštin

Avguštin Mencinger je upokojeni zdravnik ter aktiven lokalni politik. Ukvarja se tudi z bogato radovljiško kulturno in zgodovinsko dediščino.
Date of Entry: 6. 3. 2019

PITAMIC, Tomo

28. October 1921–20. October 1976
Rojen v Trbovljah, v družini priznanega zasavskega zdravnika Toma Zarnika, je mladost preživel tam in na bližnjih Mlinšah.
Date of Entry: 20. 4. 2016

POKLUKAR, Janez

Janez Poklukar, doktor medicine, specialist internist je bil generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
1 2