Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 5
Date of Entry: 12. 3. 2019

ANDREJKA, Rudolf

Dr. Rudolf Andrejka je bil rojen v Ljubljani, študiral je pravo na Dunaju in ga zaključil z doktoratom leta 1903. Znani dunajski predavatelji pravn...
Date of Entry: 27. 1. 2022

BLAGATINŠEK KAISERFELD, Franc Ludvik, plemeniti

25. August 1780–19. September 1856
Uradnik v gospoščini in ekonom ter v 19. stoletju lastnik gospoščin Majšperk in Štatenberg
Date of Entry: 15. 12. 2019

RECHBACH, Friedrich

29. November 1789–3. January 1843
V Novem mestu je dal zasaditi kostanjev drevored in naslikal nekaj mestnih vedut.
Date of Entry: 15. 12. 2019

RECHBACH, Wilhelm

16. August 1866–11. May 1942
Zadnji okrajni glavar avstro-ogrske monarhije v Novem mestu
Date of Entry: 14. 1. 2019

ŽUŽEK, Leopold

11. September 1877–5. September 1927
Dr. Leopold Žužek, pravnik in upravni delavec, je bil rojen v Žužemberku. Študij prava je zaključil z doktoratom leta 1901, nato pa služboval v raz...