Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 25
Date of Entry: 15. 12. 2019

BROZICH, George

Deloval med slovensko izseljensko skupnostjo v Minnesoti v ZDA.
Date of Entry: 24. 8. 2015

CAJNKO, Vincenc

22. November 1879–24. September 1948
Vincenc Cajnko ali Vincent Cainkar se je rodil v družini revnih staršev v Jastrebcih. Bil je sedmi od skupno desetih otrok v družini. Obiskoval je ...
Date of Entry: 20. 8. 2015

COTIČ, Makso

7. December 1854–12. September 1930
Po končani osnovni šoli v Vipavi je obiskoval realko v Gorici, vendar zaradi družinskih razmer šolanja ni zaključil (ker mu je umrla mama, se je mo...
Date of Entry: 17. 5. 2013

ČUK, Albert

2. November 1930–14. February 1993
Rodil se je očetu Izidorju, posestniku, in materi Esteri Mozetič kot eden od sedmih otrok. Družina se je po vojni preselila najprej v Gorico, nato ...
Date of Entry: 1. 9. 2023

FRANJA roj. KOŠENINI, Tavčar

Franja Tavčar je delovala v številnih dobrodelnih in ženskih društvih, kjer se se je med drugim zavzemala za uveljavitev žensk v javnosti.
Date of Entry: 12. 11. 2015

GOSAK, Tone

1881–17. September 1929
Tone Gosak se je rodil v Žičah blizu Slovenskih Konjic. Po končani gimnaziji se je odpravil na Dunaj in v Prago, kjer se je vneto udeleževal dela v...
Date of Entry: 2. 9. 2013

GRABRIJAN, Jurij

22. March 1800–22. June 1882
Po šolanju v Karlovcu in Novem mestu je nadaljeval študije v Ljubljani, kjer je licej obiskoval skupaj s Francetom Prešernom in Antonom Martinom Sl...
Date of Entry: 16. 11. 2016

GREGORIČ, Alojzij

28. April 1843–17. June 1886
Po končani gimnaziji v Mariboru leta 1864 je študiral pravo v Gradcu in ga končal z doktoratom. Prakso je opravljal v Mariboru in se v Tomšič-Jurči...
Date of Entry: 2. 10. 2013

GRLJ, Milan

5. January 1904–24. April 1981
Slovenski rimskokatoliški duhovnik, ljudski pesnik, kulturni organizator, domoljub, narodni delavec, duhovit sogovornik. Po končani osnovni šoli v ...
Date of Entry: 1. 12. 2021

KARTIN, Hugon

9. October 1866–10. May 1895
Odločen, pošten in neustrašen rodoljub, ki je svojo hišo v Šmarju pri Jelšah zapustil hranilnici in posojilnici ter šmarski čitalnici.
Date of Entry: 10. 9. 2012

KAVS, Franc

13. November 1913–17. November 1970
Po zaključeni dvoletni trgovski šoli v Trstu se je vrnil na rodno Bovško in bil aktiven v protifašističnem gibanju, predvsem pri organizaciji TIGR....
Date of Entry: 30. 7. 2012

KOBAL, Ignacij

30. July 1878–6. December 1922
Po končani osnovni šoli (Šentviška Gora) in gimnaziji (Gorica) se je vpisal na bogoslovje ter bil leta 1903 posvečen v duhovnika. Po dveletnem delu...
1 2 3