Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 16
Date of Entry: 15. 12. 2019

CANIČ, Slavica

Poleg učiteljskega poklica se je posvetila vzgojih mladih gledaliških talentov. Bila tudi režiserka mladinskih iger.
Date of Entry: 13. 1. 2020

JERČIČ, Ludvik

Kot publicist se je pojavljal kot avtor številnih člankov, dopisnik za dnevni in periodični tisk. Dolgo let je tudi urejal taborniško glasilo.
Date of Entry: 15. 12. 2019

KEK, Franci

Med drugim je bil organizator družbeno angažiranega glasbenega festivala Rock Otočec.
Date of Entry: 13. 1. 2020

KERT, Jožko

Kulturni ustvarjalec, zborovodja, inženir kemije. Je velik kulturni delavec, kar je dokazal tudi z udejstvovanjem v številnih odborih in društvih.
Date of Entry: 15. 12. 2019

KOPOREC, Jožef

Bil je med ustanovitelji Godbe Straža (kasneje Pihalni orkester Novoles) in njen dolgoletni vodja.
Date of Entry: 15. 12. 2019

MRAZ, Rudi

17. November 1919–17. January 2021
Sodeloval je v pevskih zborih ter organiziral kulturno življenje v Novem mestu po drugi svetovni vojni.
Date of Entry: 13. 1. 2020

MRDAVŠIČ, Janez

Po študiju slavistike v Ljubljani je leta 1956 prejel Prešernovo nagrado za diplomsko nalogo o Prežihovi Jamnici.
Date of Entry: 13. 1. 2020

OŠLAK, Vinko

Je znan predavatelj v slovenščini, nemščini in esperantu, urednik revij in publikacij, pisec spremnih besed in predgovorov, recenzent in ocenjevalec.
Date of Entry: 13. 1. 2020

PEČKO, Karel

Kot galerist je ves čas spremljal sodobno slovensko likovno umetnost.
Date of Entry: 26. 10. 2023

SIMIČ, Miran

28. July 1934–3. October 2010
Pomemben nosilec gospodarskega napredka v Novem mestu po drugi svetovni vojni ter uveljavljen športnik odbojkar
Date of Entry: 15. 12. 2019

SMREKAR, Lado

1. December 1928–2. December 2020
Kulturni in prosvetni delavec, ki je Kostanjevico ob Krki povzdignil v enega najpomembnejših kulturnih središč v Sloveniji
Date of Entry: 15. 12. 2023

ŠKRJANEC, Tone

Pesnik, prevajalec sodobne literature, novinar, organizator pesniških prireditev in koordinator programa KUD France Prešeren.
1 2