Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 23
Date of Entry: 15. 12. 2019

GLONAR, Mara

9. September 1921–5. June 2014
Kot prosvetna delavka je vodila šolski dramski krožek in druge proslave ter kulturne prireditve v Novem mestu.
Date of Entry: 15. 12. 2019

KARLOVŠEK, Jože

12. February 1900–22. October 1963
Eden najvidnejših raziskovalcev narodnega blaga v gradbeništvu in slikarstvu. Objavil je več knjig o slovenskem stavbarstvu, obrti in ornamentu.
Date of Entry: 15. 12. 2019

KOBE, Boris

R. 9. okt. 1905 v Ljubljani, u. 3. maja 1981 v Laškem. Maturiral je na ljubljanski realki l. 1923 in l. 1929 diplomiral na Oddelku za arhitekturo...
Date of Entry: 15. 12. 2019

KOMELJ, Bogo

25. May 1915–18. September 1981
Dolgoletni upravnik novomeške Študijske knjižnice, starosta dolenjskega knjižničarstva
Date of Entry: 15. 12. 2019

KRISTAN, Alojzija (Slavka)

Rojena 16. okt. 1951 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskovala v Šentjerneju, pedagoško gimnazijo pa v Novem mestu. Nato je na Pedagoški akademiji...
Date of Entry: 15. 12. 2019

MARKELJ, Milan

Dolgoletni novinar Dolenjskega lista. Izdal več pesniških zbirk in zbirk kratke proze.
Date of Entry: 15. 12. 2019

MATKO, Matjaž

R. 28. nov. 1958 v Novem mestu, od leta 1999 živi v Koprivniku na Kočevskem. V hiši v Koprivniku je uredil galerijo in lokalni muzej. Po osnovnem ...
Date of Entry: 15. 12. 2019

MESTNIK, Ivanka

R. 10. maja 1934 v Drašči vasi pri Žužemberku kot deveti od desetih otrok. Obiskovala je učiteljišče v Novem mestu, kjer je l. 1953 maturirala. Os...
Date of Entry: 15. 12. 2019

SMOLE, Barica

Objavlja zlasti kratko prozo, piše tudi literarne eseje in recenzije.
Date of Entry: 15. 12. 2019

SMREČNIK, Ivo

6. December 1908–3. August 1972
Rojen je bil 6. decembra 1908 v Ljubljani. Umrl je 3. avgusta 1972 na kliniki v Parizu, pokopan je na šmihelskem pokopališču v Novem mestu. ...
Date of Entry: 15. 12. 2019

ŠINIGOJ, Damijan

R. 24. okt. 1964 v Novem mestu. Po osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Novem mestu. Ko je bil pri vojakih v JLA, je bil zaradi karikatur in poli...
Date of Entry: 15. 12. 2019

ŠKOF, Jožica

R. 8. okt. 1948 v Prečni pri Novem mestu. Po poklicu je ekonomistka, vseskozi je bila zaposlena v Krki d.d. Novo mesto kot vodja nabave promocijsk...
1 2