Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 3
Date of Entry: 15. 12. 2019

KOČEVAR, Ivan

29. June 1921–11. December 1978
Dolgoletni direktor gradbenega podjetja Pionir iz Novega mesta.
Date of Entry: 15. 12. 2019

SIMONIČ, Ludvik

R. 1. maja 1926 v vasi Podreber pri Semiču. Osnovno šolo je obiskoval na Štrekljevcu, takratno nižjo gimnazijo pa je l. 1942 končal v Črnomlju. Od...
Date of Entry: 15. 12. 2019

ŠKRABEC, Stanislav (Raviščekov)

R. 5. jun. 1933 v Ribnici, živi v Hrovači pri Ribnici [oče posestnik in gostilničar Stanislav, mati gospodinja Frančiška roj. Rigler; poročen je z...