Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 30
Date of Entry: 16. 12. 2021

BAJLEC, Franc

17. March 1902–2. July 1991
Date of Entry: 4. 4. 2024

BALAŽIC, Evgen

12. September 1945
Evangeličanski duhovnik, ki je posodobil Küzmičev prevod Nove zaveze
Date of Entry: 2. 12. 2019

BENKO, Jožef

3. July 1889–15. June 1945
Njegov oče je bil gostilničar in mesar, ki je svojo gostinsko in mesarsko obrt v Tešanovcih nadaljeval tudi po preselitvi v Mursko Soboto leta 1913...
Date of Entry: 27. 2. 2015

BOROVNJAK, Jožef

9. February 1826–11. October 1909
Osnovno šolo je obiskoval v Ivanovcih, na Tišini in v Dobrovniku, gimnazijo pa v Kőszegu in Sombotelu (Szombathely) na Madžarskem, kjer je zatem vpi..
Date of Entry: 22. 5. 2019

CAMPLIN, Ivan

23. June 1912–19. February 2008
Osnovno šolo je obiskoval v Bogojini, gimnazijo pa v Murski Soboti. Študiral je bogoslovje v Mariboru in bil leta 1935 posvečen. Potem ko je bil ne...
Date of Entry: 22. 12. 2021

ČARNI, Ludvik

5. November 1931–11. August 1996
Univerzitetni profesor sociologije, po rodu iz Prekmurja
Date of Entry: 29. 12. 2014

DANČ, Ladislav

1. July 1932–3. January 1979
Ladislav Danč, sin čevljarja Janeza Danča in Ilone Danč, rojene Žilavec, je leta 1945 v Prosenjakovcih končal šest razredov, nato se je istega leta...
Date of Entry: 12. 5. 2017

DRAVEC, Josip

25. September 1912–2. April 1996
Po končanem šolanju na Glasbeni šoli Stanković v Beogradu je od leta 1941 dalje poučeval glasbo v Zagrebu ter bil violist v radijskem, opernem in f...
Date of Entry: 22. 12. 2021

GJURAN, Jožef

25. January 1913–24. September 1990
Duhovnik, ki je zaslužen za notranjo opremo Plečnikove cerkve
Date of Entry: 9. 6. 2022

GUTMAN, Olga

Priljubljena pisateljica za otroke in odrasle
Date of Entry: 29. 4. 2019

IVANOCY, Franc

25. August 1857–29. August 1913
Franc Ivanocy kot edinec malega posestnika Adama Kodile in Rozalije Hujs, je obiskoval šolo v rojstnem kraju, s pomočjo župnika M. Sisekija je bil ...
Date of Entry: 29. 12. 2014

KARDOŠ, Aleksander

12. July 1896–13. February 1985
V Murski Soboti se je izučil za tiskarja in knjigoveza, nato se je leta 1922 preselil v Ameriko. Zaposlil se je pri angleško-slovenskem zalo...
1 2 3