Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 291
Date of Entry: 15. 12. 2019

ABSEC, Matija

15. September 1898–17. March 1966
Ravnatelj Kmetijske šole na Grmu pri Novem mestu.
Date of Entry: 15. 12. 2019

ADAMČIČ, Milan

13. September 1926–2. February 2006
Dolgoletni predstojnik dermatovenerološkega oddelka bolnišnice v Novem mestu
Date of Entry: 15. 12. 2019

ALBRECHT, Andrej

18. November 1782–20. November 1848
Duhovnik, med drugim novomeški prošt, dejaven tudi na področju jezikoslovja.
Date of Entry: 15. 12. 2019

ANDOLJŠEK, Ivan

18. September 1909–25. September 1992
Kot pedagog si je prizadeval za sodobnejšo šolo, psihološko utemeljen osnovnošolski pouk, večje izobraževanje učiteljev in ustrezno družinsko vzgojo.
Date of Entry: 15. 12. 2019

ANDOLJŠEK, Mojca

Prizadevala si je za sodelovanje knjižnice s širšim družbenim okoljem in znatno prispevala k oblikovanju sodobne vizije potujočih knjižnic.
Date of Entry: 15. 12. 2019

ANDRIJANIČ, Boris

8. December 1910–19. December 1993
Kot ustanovitelj in dolgoletni direktor novomeške tovarne zdravil Krka, je zaznamoval velik del zgodovine Novega mesta in Dolenjske.
Date of Entry: 15. 12. 2019

ARKO, Jernej

22. August 1794–14. September 1868
R. 22. avg. 1794 v Dolenji vasi pri Ribnici, u. 14. sept. 1868 v Novem mestu. Sprva je bil stolni vikar, nato župnik v Vodicah, od l. 1852 pa proš...
Date of Entry: 15. 12. 2019

AŽMAN, Ciril

11. July 1881–22. October 1952
Profesor na novomeški gimnaziji in dijaški podpornik, dejaven je bil na številnih področjih javnega življenja.
Date of Entry: 15. 12. 2019

BAČER, Karel

13. May 1917–5. August 2008
Raziskovalec dolenjske literarne preteklosti in utemeljitelj dolenjskega domoznanstva.
Date of Entry: 15. 12. 2019

BAČER, Ria

Dolgoletna novinarka Dolenjskega lista in zapisovalka vsakdanjega življenja na Dolenjskem.
Date of Entry: 15. 12. 2019

BAHČ, Vladimir Gregor

Dolgoletni direktor novomeškega podjetja TPV.
Date of Entry: 15. 12. 2019

BAJC, Oton

13. November 1903–22. March 1993
Kot vodja kirurškega oddelka novomeške bolnice in njen direktor je pomembno vplival na razvoj zdravstva na Dolenjskem.
1 2 25